KIES TAAL

SIEV Keurmerk

Op 8 maart 2017 heeft Schoonmaakbedrijf Nieuwenhuys Veenendaal B.V. het keurmerk ‘Schoonmaken is een Vak!’ uitgereikt gekregen. Op 3 april 2019 werd het keurmerk verlengd met als score 98 van de 100 te behalen punten.

Het is een teken voor de organisatie en haar klanten dat Schoonmaakbedrijf Nieuwenhuys Veenendaal B.V. op een goede manier invulling geeft aan eisen voor onder andere de administratie, het naleven van de schoonmaak CAO, de arbeidsomstandigheden en omgang met klanten en personeel. 

Schoonmaakbedrijf Nieuwenhuys Veenendaal B.V. is trots dat zij aan deze eisen kan voldoen. 

Wat is het Keurmerk ‘Schoonmaken is een Vak!’?

Een bedrijf ontvangt pas het keurmerk als zij voldoet aan de eisen van het keurmerk zoals vereniging ‘Schoonmaken is een Vak!’ die heeft vastgesteld. De controle op invulling en naleving van dit eisenpakket vindt plaats de keurmerkinspecteurs van Keurmerk Nederland. 

Volgens de eisen van het keurmerk voor de schoonmaakbranche moet het kwaliteitsbeleid op papier staan, moet er gewerkt worden volgens de code verantwoordelijk marktgedrag en moet de CAO nageleefd worden. Ook moeten de arbeidsrisico’s geïnventariseerd zijn en beheerst worden. Ladders en andere werkgereedschappen moeten periodiek gekeurd zijn.  

Daarnaast moet de organisatie zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het schoonmaakvak.

Wilt u meer weten wat Schoonmaakbedrijf Nieuwenhuys Veenendaal B.V. voor uw specifieke situatie kunnen betekenen?

Bel ons op 0318 - 514 037 of mail naar info@schoonmaakbedrijf-nieuwenhuys.nl